Stikstofuitstoot Circuit Park Zandvoort mag doorgaan

De voorzieningenrechter heeft op 1 november 2019 opnieuw een verzoek tot voorlopige voorziening van de Natuur- en Milieuorganisaties afgewezen. Zij eisten schorsing van de vorige week verleende natuurvergunning. Het circuit mag van de rechter uitgaan van een recht op stikstofuitstoot, ondanks dat dit recht nergens in een vergunning genoemd staat en ondanks dat er nooit … lees meer Stikstofuitstoot Circuit Park Zandvoort mag doorgaan

Rechtbank geeft provincie tik op de vingers

De voorzitter van de rechtbank merkte tijdens de zitting van 1 november 2019 op dat de stukken van de provincie incompleet  zijn. Die moeten aangevuld worden voor de ‘bodemprocedure’ die nu gaat lopen. De provincie  kreeg nog een tik op de vingers. De natuurorganisaties hadden geklaagd over het trainerendoor de provincie van de officiële (en … lees meer Rechtbank geeft provincie tik op de vingers

Stevig pakket van maatregelen nodig om Circuit Park Zandvoort duurzaam te maken

Met de komst van de Formule 1 autoraces naar het Circuit Park Zandvoort is de discussie opgelaaid over de vraag of het wel zo verstandig is om een milieubelastende activiteit als de autoraces op het Circuit Park Zandvoort te situeren midden in een natuurgebied van internationale allure (het Nationaal Park Zuid Kennemerland).  De beste optie … lees meer Stevig pakket van maatregelen nodig om Circuit Park Zandvoort duurzaam te maken

Eerste succes actiegroepen

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties hebben een eerste succes geboekt in de strijd tegen het Circuit Park Zandvoort. Photo by Tim van der Wiel on Unsplash Uit de onlangs ingediende vergunningaanvraag komt naar voeren, dat het Circuit Park Zandvoort afziet van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door het Natura 2000 gebied. De weg wordt naar het zuiden … lees meer Eerste succes actiegroepen

Kritisch advies helikoptervluchten Circuit Zandvoort

De Hoor- en Adviescommissie van de provincie Noord-Holland heeft een kritisch advies uitgebracht over de afgegeven vergunning voor helikoptervluchten vanaf het Circuit van Zandvoort. De commissie constateert dat de afgegeven vergunning op diverse punten gebreken vertoont. Ook constateert de commissie dat onvoldoende rekening is gehouden met de effecten van helikoptervluchten op de broedende vogels in … lees meer Kritisch advies helikoptervluchten Circuit Zandvoort

Persbericht procedures tegen werkzaamheden voor circuit Zandvoort

Het Circuit van Zandvoort is gestart met ingrijpende werkzaamheden op en rond het circuitterrein, waarvoor naar onze mening vergunningen nodig zijn. Het betreft het graven van greppels door Natura 2000-gebied, het afgraven en egaliseren van duinen, het slopen van een geluidswal, het aanleggen van een nieuwe weg, het asfalteren van nu nog open duinterrein, het … lees meer Persbericht procedures tegen werkzaamheden voor circuit Zandvoort