Karel van Broekhoven en Marc Janssen kijken terug op een veelbewogen jaar voor Rust bij de Kust.

Karel, waarin was RBDK het meest succesvol als het gaat om juridische procedures?

Ons grootste succes is, dat we veel publiciteit hebben gekregen. Vooral in de aanloop naar de Grand Prix 2020 die afgelast moest worden wegens de coronamaatregelen. Maar ook in het daaropvolgende jaar.

We hebben niet vaak onze zin gekregen met onze bezwaren en beroepszaken. Meestal waren het kleine succesjes. Marc Janssen heeft voor elkaar gekregen dat aan de vergunning die was verleend voor een aantal werkzaamheden op het circuit (racebaan aanpassen, tribunes bouwen en nog veel meer) de eis werd toegevoegd dat alle natuurschade na afloop hersteld moet worden.

Verder hebben we bereikt dat het tonale geluid op een betere manier wordt gemeten. Naast de sterkte van geluid in decibellen wordt de overlast ook veroorzaakt door een bepaalde toonhoogte of “kleur” van het geluid. De milieudienst, ODIJ, is na lang aandringen bereid gebleken dit aspect van het geluid regelmatig te meten. En ook moet ODIJ binnen 10 dagen na elke activiteit met lawaai het resultaat van hun metingen bekendmaken. Daar hebben wij ook veel moeite voor moeten doen.

Verder is dankzij onze actie de start- en landingsplaats van helikopters verplaatst naar een plek die de natuur beter spaart en tenslotte is de geplande luchtshow met militaire vliegtuigen niet doorgegaan. Wij denken dat ons protest, dat veel weerklank vond bij een groot publiek, hier zeker aan heeft bijgedragen.

Marc, wat vind jij het grootste succes van RBDK op juridisch gebied?

Op indringende wijze gaan wij, als kleine vrijwilligersorganisatie zonder budget in tegen de gemeente Zandvoort, provincie Noord-Holland en de eigenaren van het Circuit. Wij geven weerwoord aan dure juristen van naam en faam. We hebben het aanleggen van een weg door de duinen tegengehouden, het rijden over het strand van Noordwijk naar Zandvoort is inmiddels taboe en we krijgen veel aandacht in de media. Wij hebben het belang van de rust en de natuur op de kaart gezet. Vele spotprenten zijn inmiddels aan dit thema gewijd.

Karel, Marc, wat is je grootste frustratie?

Karel is het meest teleurgesteld door de ervaring dat de rechterlijke macht te veel meegaat met de opvatting dat de Grand Prix een groot en dringend maatschappelijk belang dient. Ons geloof in de onpartijdigheid van de rechter is meer malen op de proef gesteld. Volgens de wet op de natuurbescherming mag de rechter dit argument gebruiken, zodat de natuur aan het kortste eind trekt. Dit kan niet bij de stikstofwetgeving. Als wij kunnen aantonen dat het Circuit de stikstofnormen overschrijdt met een activiteit, dan kan de rechter niet anders doen dat verbieden. Dat is tot nu toe nog niet gelukt, omdat de rechtbank te laat is gestart met het doen van eigen onderzoek. Maar zodra de rechtbank het gevraagde advies van de STAB heeft ontvangen, kan er alsnog een oordeel komen dat het Circuit over de schreef is gegaan.

Marc deelt de teleurstelling wat betreft de rechterlijke macht. Wat hem het meest is tegengevallen is het zwakke optreden van de Provincie. De Provincie is verantwoordelijk voor natuurbeleid. Zij heeft in het verleden de vergunningen afgegeven en geeft het Circuit nu weer alles waar ze om vragen. De gedeputeerde voor natuur bemoeit zich niet met onze bezwaren en de omgevingsdiensten geven voor alle aanvragen van het Circuit een vergunning. Dat gemeente Zandvoort graag het Circuit ter wille is, dat kan ik begrijpen, maar van de provincie verwacht ik meer beleid om de natuur te beschermen en de rust in de duinen terug te krijgen.

Photo by Andreas Fischinger on Unsplash