Raad van State buigt zich over stikstofuitstoot Circuit Zandvoort

Op 19 juli diende het verzoek tot voorlopige voorziening van de Stichting Rust bij de Kust en de Stichting Duinbehoud bij de Raad van State. Dat gaat over de natuurvergunning die de provincie op 25 oktober 2019 aan het circuit Zandvoort heeft verstrekt voor de verbouwing van het circuit en de exploitatie daarvan, inclusief de Formule 1.
De inzet van dit geding is het schorsen van deze natuurvergunning. RbdK stelt dat het F1 evenement niet plaats mag hebben. Het draait daarbij om de stikstofdepositie in het omringende Natura2000 gebied als gevolg van de Formule 1.

De zitting zou van 10 tot 12 uur duren, maar liep uit tot 14 uur. Het dossier over deze zaak is inmiddels tientallen centimeters dik en omvat heel veel aspecten van zowel technische aard (zoals wat nou precies de NOx-uitstoot van een F1-auto is) als juridische vraagstukken (zoals wat er nou precies vergund is na de vele wijzigingen op de oorspronkelijke vergunning uit 1997).
In deze zitting werden alle aspecten uitvoerig behandeld. Hoewel de eigenlijke tegenpartij hierbij de provincie Noord-Holland is werd ook uitgebreid ruimte gegeven aan de advocaten van het circuit. De eisers Rust bij de Kust en Duinbehoud waren vertegenwoordigd door advocaat Valentijn Wösten.

De provincie had een eenvoudig verhaal. Er zou voorheen sprake geweest zijn van een onbeperkt recht NOx-uitstoot. Nu de verleende vergunning een maximale waarde van 6134 kg per jaar oplegde was er dus sprake van minder uitstoot dan voorheen. Niets aan de hand dus. Het circuit hield vast aan de rapporten van bureau Peutz waarin allerlei getallen worden genoemd voor die uitstoot.
Eisers brachten daar een contra-expertise tegenin waaruit blijkt dat de uitstoot toeneemt door de vergunning. De rechter bleef doorvragen op deze twee verschillen, waaruit bleek dat Peutz zijn cijfers helemaal niet kon onderbouwen.
Eisers wezen ook op het oneigenlijk toepassen van het zogenaamde interne salderen. Daarbij wordt uitgegaan van bestaande emissierechten die bij een nieuwe vergunning mogen blijven bestaan. Maar dat mag alleen als het om dezelfde inrichting gaat. Maar het circuit is fors verbouwd zodat die oude rechten helemaal niet meer mochten gelden.

Circuit-directeur Overdijk kreeg nog de gelegenheid om zijn inmiddels grijsgedraaide praatje te houden over het economisch belang van de F1. Maar afgezien van of daar iets van klopt kan economisch belang natuurlijk niet zomaar betekenen dat natuurwaarden het onderspit delven. Daar kunnen de boeren van meepraten, die immers ook geconfronteerd worden met de stikstofproblemen. Rust bij de Kust vindt het logischer om het circuit te sluiten dan boeren te onteigenen.
Na deze 4 uur durende zitting zal de voorzieningenrechter van de Raad van State op 2 augustus uitspraak doen. Bij een gunstige uitspraak kan de F1 in september niet doorgaan.
Er komt over deze kwestie ook nog een bodemprocedure, welke in het eerste kwartaal van 2023 door de Raad van State zal worden behandeld.

Deze zitting is in zijn geheel terug te zien op https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@132090/livestream-zitting-circuit-zandvoort/

Enkele uren besteden aan Stichting Rust bij de Kust?

Mocht u nog tijd over hebben voor vrijwilligerswerk. Stichting Rust bij de Kust kan uw hulp gebruiken. Heeft u ervaring met: communicatie, het doornemen van rapporten of heeft u juridische kennis of wilt u (lichte) administratieve taken doen, notuleren en mee vergaderen? Wij zijn een Stichting met een duidelijk doel “minder herrie van het circuit” en daar kunt u aan bijdragen. Interesse? Neem dan contact met ons op via info at rustbijdekust.nl.