Ondanks corona 231 lawaaidagen in 2021 en steeds meer herrie in de avonden.

Het jaar 2021 was een jaar met veel lockdowns en coronabeperkingen. Het was ook het jaar waarin de Formule 1 race weer terug kwam op het circuit. Voor de opbouw daarvan werd er in de hele maand augustus niet geracet en om de hele boel weer af te breken na de F1 werd het racen pas weer hervat op 20 september.
Ondanks dat waren er vorig jaar toch nog meer dan 231 races op het circuit.

We hebben eens naar de rapportages gekeken om te zien hoe dit kan. Het blijkt dat er met name in oktober en november behoorlijk wat van de gemiste races werden ingehaald. Er is ook meer in de avonden gereden. In 2018 (het laatste jaar zonder beperkingen door corona en verbouwingen) waren er 29 dagen met avondraces en in 2021 waren dat er ondanks al die beperkingen 34.

Er valt dus te verwachten dat, nu er dit jaar weer een F1 komt (tenzij wij gelijk krijgen van de rechter, zie verderop) nog veel meer inhaalraces zullen zijn om te compenseren voor de uitvallende dagen rond de F1. We zien nu in ieder geval het aantal avondraces al sterk toenemen.
Dat waren er in 2018 in de maand april slechts 3. En in 2021 waren het er 5 in april.
Kijken we naar het programma voor 2022, dan zien we voor april al 10 avondactiviteiten.

Ook de dagactiviteiten nemen toe. Voor april 2022 zijn alle dagen al volgeboekt. Het circuit beweerde in gesprekken met ons, maar ook in de rechtszaken, dat de F1 zou zorgen voor veel minder races. Namelijk door de op- en afbouw van de tribunes, wat wekenlang het circuit onbruikbaar zou zijn.
Maar het lijkt er nu sterk op dat er gewoon verschuiving plaats vindt. Niet alleen naar voor- en naseizoen, maar ook naar de avonduren.

Geluidsrapportage voor april 2022. Men ziet dat de maand april helemaal is vol gepland. Ook is te zien dat er 10 avondraces (19:00 – 21:00) zijn deze maand.

Het belangrijkste geschil zit in de stikstofemissie van F1 racewagens. Die had Peutz gelijkgesteld aan de emissie van Amerikaanse personenauto’s met bouwjaar 1965-1970. Dat was gebaseerd op een Amerikaans onderzoek. Dit kwam uit op 3,2 microgram per kilometer (μg/km). Dat was duidelijk veel te laag. Het door ons ingehuurde adviesbureau Apollon

Elk jaar meer klachten

Wij vroegen de klachtenregistratie op van het circuit. Het worden er elk jaar meer.

JaarAantal klachten
201438
201554
2016101
201740
2018159
2019457
2020944
20211585


Gemeente en circuit trekken zich hier niets van aan en gaan gewoon door met de overlast. Maar duidelijk is dat het circuit een steeds vervelender buurman wordt gevonden. Daar zal de gemeente toch een keer wat mee moeten doen.

Onze rechtszaken

Het wordt nu spannend wat de rechtbank hiermee gaat doen. Men heeft nu het gevraagde advies van de STAB. Komt er een nieuwe zitting? Wanneer komt de

He zit het met onze rechtszaken? Er lopen er 4.
In de belangrijkste rechtszaak, over stikstofdepositie in de duinen, zal naar verwachting over een week of 4 uitspraak komen. Dat wordt spannend. Als wij gelijk krijgen moet het circuit fors terug in NOx-uitstoot. Dat betekent minder racen. Deze uitspraak zal veel aandacht krijgen in de media, vooral al wij de zaak winnen.

Verder loopt er nog een zaak bij de Raad van State over de beschermde diersoorten en het verstoren van hun leefgebied door de F1. Hier is nog geen uitspraak in zicht.
Dan is er nog een zaak over tonaal geluid. De gemeente weigert consequent om te controleren op tonaal geluid. Die zaak loopt nu bij de Rechtbank Noord-Holland
En tenslotte is er nog de zaak over het slepen met grond die vervuild was met PFAS. Die zaak ligt bij de Raad van State. Deze zaak is al heel lang in behandeling bij de RvS. Hoewel de zaak naar onze mening zonneklaar is spreekt de RvS van een gecompliceerde zaak, waar ze erg veel tijd voor nodig hebben.

Om het racegeweld tegen natuur en onze oren te bestrijden, voeren we met regelmaat juridische procedures. Helaas is dat best een dure aangelegenheid. U zou ons enorm helpen met een donatie, door ons te helpen deze kosten te kunnen dragen.

Omdat de Stichting Rust bij de Kust een ANBI-status heeft, zijn er fiscale voordelen mogelijk. U kunt een donatie kwijt op rekening NL92 TRIO 0379 6913 02 t.n.v. Stichting Rust bij de Kust. Wij bedanken u op voorhand hartelijk hiervoor.