Photo by Peggy Anke on Unsplash
Photo by Peggy Anke on Unsplash

Help ons met een donatie

Wat kunnen wij doen dankzij jouw bijdrage?

  • bekendheid geven aan onze organisatie
  • het voeren van juridische procedures
  • vergaderingen in de regio bezoeken
  • de website onderhouden
  • visitekaartjes en flyers drukken
  • alles wat er nodig is om low budget een actiegroep draaiende te houden.

Rust bij de Kust is een kleine non-profit organisatie die geheel op vrijwilligers draait.
Leden van de werkgroep brengen hun deskundigheid in die zij door opleiding en/of werkervaring hebben opgebouwd. Dit doen zij uit gedrevenheid en betrokkenheid bij het onderwerp en niet om er zelf financieel beter van te worden. Het enige wat zij ontvangen is een vergoeding voor gemaakte onkosten, want wij vinden dat vrijwilligers die hun tijd en energie investeren niet ook nog eens financieel bij moeten dragen. Daarom leveren de organisaties die aan de wieg van “Rust bij de Kust” hebben gestaan naar draagkracht een kleine bijdrage in de onkosten.

Particuliere giften zijn zeer welkom!
NL92TRIO0379691302 
Naam: Stichting Rust bij de Kust

Wij publiceren jaarlijks een financieel en een bestuurlijk jaarverslag; zie onderaan deze pagina.
Stichting Rust bij de Kust is ANBI gecertificeerd