Uitspraak over beschermde soorten en onvrede over speciale behandeling Circuit Zandvoort

Er is uitspraak over de beschermde diersoorten. Op 1 juli diende de rechtszaak hierover en we hadden al het gevoel dat de rechter zich er een beetje vanaf maakte. We worden opnieuw in het ongelijk gesteld. Hoewel het beschadigen en zeker het vernielen van leefgebied van beschermde dieren (in dit geval de rugstreeppad en de zandhagedis) verboden is en alleen mag worden toegestaan als er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang. En volgens de rechtbank is dat het geval. Onbegrijpelijk hoe een wedstrijdje hardrijden met auto’s kan worden verheven tot een nationaal belang.

We kregen te maken met dezelfde rechter die eind 2019 al in een spoedprocedure hetzelfde had gezegd. Dat is natuurlijk ook raar. Blijkbaar overschat deze rechter zichzelf zo, dat ze denkt in een tweede zitting volkomen onafhankelijk van haar eerdere oordeel te kunnen beslissen. Omdat dat allemaal zo raar en onbegrijpelijk is gaan we hiertegen in hoger beroep. Dat komen we bij de Raad van State, waar we in ieder geval een andere rechter krijgen.

Over de Raad van State gesproken, daar zaten we op 16 augustus al in de zaak over het slepen met vervuild zand voor de aanleg van de fanzone. Die fanzone ligt zuidelijk van het circuit op het terrein van een voormalig parkeerterrein en een zandopslag. In de zandopslag is PFAS-vervuiling geconstateerd, maar toch hebben ze die grond vermengd met die van het parkeerterrein. De gemeente en de provincie hebben dat allemaal toegestaan, dus hebben we de RvS om een uitspraak gevraagd. Die komt over vijf weken.

U heeft ongetwijfeld gezien dat er veel maatschappelijk protest is tegen de speciale behandeling die het circuit krijgt bij de Covid-maatregelen. Terecht voelt de evenementenbranche zich geschoffeerd omdat zij niet mogen wat het circuit wel mag. Nu merken ineens veel meer mensen dat het circuit onder en boven de wet lijkt te staan.
Ook de vele afsluitingen van wegen, spoorwegovergangen en zelfs de staande-mast route voor schepen op het Spaarne maken veel ongenoegen los nu het allemaal dichtbij komt.

De recente ontwikkelingen hebben weer gezorgd voor een aantal nieuwe juridische zaken. MOB heeft bij de rechter gevraagd om in een voorlopige voorziening de F1 te verbieden wegens de stikstofuitstoot. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen een vliegshow die de luchtmacht wil houden tijdens de F1. Ze willen met een stel straaljagers laag (op 500 meter hoogte) over het publiek vliegen en er komen ook een stel legerhelikopters. Volmaakt overbodige milieu- en klimaat aantasting, die onder het spelen van het volkslied gaat worden uitgevoerd.

Ook hebben we bezwaar gemaakt tegen de evenementenvergunning voor de F1, de vuurwerkshow bij de F1 en de vergunning voor het landen en opstijgen van honderden helikopterbewegingen, die nog buiten de militaire luchtvaartshow gaan plaats vinden.

Tenslotte heeft de stichting Vrienden van Middenduin een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank tegen de luchtvaartshow van de luchtmacht. Die gaat dienen op 1 september.

Nu er uit veel hoeken in de samenleving protesten komen tegen de F1 maken het circuit en de gemeente zich zorgen over eventuele protestacties tijdens de F1. En die zouden best weleens kunnen komen.