Stichting Rust bij de Kust is een samenwerkingsverband van organisaties en wijkraden die de geluidsoverlast van het Circuit Zandvoort willen terugdringen.

Photo by Micheile Henderson on Unsplash
Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Samenstelling bestuur:
K. van Broekhoven (voorzitter)
D.D. de Vries (penningmeester)
D.D. de Vries (secretaris)

Diverse stukken: