Stevig pakket van maatregelen nodig om Circuit Park Zandvoort duurzaam te maken

Met de komst van de Formule 1 autoraces naar het Circuit Park Zandvoort is de discussie opgelaaid over de vraag of het wel zo verstandig is om een milieubelastende activiteit als de autoraces op het Circuit Park Zandvoort te situeren midden in een natuurgebied van internationale allure (het Nationaal Park Zuid Kennemerland).  De beste optie … lees meer Stevig pakket van maatregelen nodig om Circuit Park Zandvoort duurzaam te maken

Vergunning wnb gebiedsbescherming

De Wet Natuurbescherming (wnb) verbiedt om zonder vergunning plannen te realiseren die significante effecten hebben op het beschermde Natura-2000 gebied. De grootschalige verbouwingen en de Formule 1 op het circuit hebben zulke effecten, bijvoorbeeld door de stikstofdepositie die het circuit veroorzaakt. Doordat die stikstof neerkomt in het natuurgebied verandert de vegetatie. In de arme zandgrond … lees meer Vergunning wnb gebiedsbescherming

Eerste succes actiegroepen

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties hebben een eerste succes geboekt in de strijd tegen het Circuit Park Zandvoort. Photo by Tim van der Wiel on Unsplash Uit de onlangs ingediende vergunningaanvraag komt naar voeren, dat het Circuit Park Zandvoort afziet van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door het Natura 2000 gebied. De weg wordt naar het zuiden … lees meer Eerste succes actiegroepen