Het was weer bar en boos dit weekend met de herrie van Zandvoort.

Vooral afgelopen zaterdag kon je tot ver in Haarlem het gejank van de motoren horen. Wie aan de westkant woont kon met deuren en ramen dicht nog binnenshuis meegenieten.

Het ging om de ADAC GT Masters, zoals op de website van het circuit te zien is. Er worden geluidswaarden van 66, 67 en 68 dB genoemd.
Normaal mag er niet meer dan 55 dB worden geproduceerd, maar dit weekend werd aangewezen als zg. UBO-dagen, waarop veel meer herrie mag worden gemaakt. Van die mogelijkheid is dus volop gebruik gemaakt.

Uit de tijd

Het blijft een achterlijke situatie dat zulke luidruchtige feestjes mogen worden gehouden in Zandvoort. Hoe zal het wel niet in het natuurgebied rondom het circuit geweest zijn?
Dit is toch volledig uit de tijd. Ook de andere milieu- aspecten, zoals de uitstoot van CO2 en NOx is niet meer goed te praten in een tijd met klimaat- en stikstofproblemen.

Problemen met klachten melden

Wij kregen veel meldingen van mensen die geprobeerd hadden over deze overlast een klacht in te dienen, maar van het kastje naar de muur werden gestuurd door handhaving. Hebt u ook een klacht willen indienen en is dat niet gelukt? Doe het dan svp alsnog via de rode knop “meld lawaai” op onze homepage. Die schakelt direct door naar het klachtenformulier van de Omgevingsdienst IJmond.

Nieuw stadsbestuur, nieuwe hoop?

Zeer onlangs werd het coalitieprogramma van het nieuwe stadsbestuur gepubliceerd. Onder het kopje Milieu lezen we het volgende:
Haarlem wil een gezonde stad voor mens en dier zijn. De omgeving waar mensen wonen mag niet bepalend zijn voor de gezondheid. De gezondheid van Haarlemmers heeft helaas te lijden van zaken als geluidsoverlast en ultrafijnstof: vervuiling door grote bedrijven om ons heen zoals Schiphol en Tata Steel. We spreken ons in de regio en bij het Rijk uit tegen deze vervuiling en voor verduurzaming van
de bedrijven.

Hierin wordt het circuit niet genoemd. We zullen dat aankaarten bij het nieuwe college van B&W.

Enkele uren besteden aan Stichting Rust bij de Kust?

Mocht u nog u tijd over hebben voor vrijwilligerswerk. Stichting Rust bij de Kust kan uw hulp gebruiken.  Heeft u talent voor: communicatie, (lichte) administratieve taken, lezen/doornemen van rapporten, juridische kennis, presentatie, mee vergaderen? Wij zijn een Stichting met een duidelijk doel “minder herrie van het circuit” en daar kunt u aan bijdragen. Interesse? Neem dan contact met ons op via info@rustbijdekust.nl.

Om het racegeweld tegen natuur en onze oren te bestrijden, voeren we met regelmaat juridische procedures. Helaas is dat best een dure aangelegenheid. U zou ons enorm helpen met een donatie, door ons te helpen deze kosten te kunnen dragen. Omdat de Stichting Rust bij de Kust een ANBI-status heeft, zijn er fiscale voordelen mogelijk. U kunt een donatie kwijt op rekening NL92 TRIO 0379 6913 02 t.n.v. Stichting Rust bij de Kust. Wij bedanken u op voorhand hartelijk hiervoor.