Circuit Zandvoort mag doorgaan met stikstof uitstoot.

Op 26 april 2022, kwam de lang uitgestelde uitspraak in de zaak over de natuurvergunning van het circuit Zandvoort. De rechter had een eenvoudig verhaal: het circuit had al een vergunning waarin geen bovengrens aan de stikstofuitstoot wordt gesteld. In 2019 kreeg het circuit een nieuwe natuurvergunning waar wel een bovengrens in staat (6134 kg per jaar). Dus is de nieuwe situatie geen verslechtering. Zaak gesloten.
De rechtbank heeft geen boodschap aan de diverse rapporten waaruit blijkt dat het circuit door de F1 veel meer is gaan uitstoten dan voorheen. Ook acht de rechtbank niet van belang dat die bovengrens van 6134 kg ruimschoots overschreden gaat worden door het circuit. Dit wordt immers gemonitord. Door wie? Door het circuit zelf. Dat het circuit midden in N2000-gebied ligt, dat al zwaar te lijden heeft onder te veel stikstof is ook al geen punt voor de rechtbank.

Deze uitspraak komt erop neer dat elk bedrijf dat nooit een maximum stikstofuitstoot kreeg opgelegd (en dat zijn heel veel bedrijven) onbeperkt kunnen uitstoten. Ook al was dat nooit meer dan bijvoorbeeld 5000 kilo, het mag zoveel uitbreiden als het wil en dan rustig 10 maal zoveel uitstoten. Ook als het midden in zwaar beschermd natuurgebied ligt, zoals het circuit. Dit betekent het einde van het stikstofbeleid in Nederland.

De Milieuorganisaties (Stichting Rust bij de Kust, MOB en Stichting Duinbehoud) hebben met een deskundigenrapport aangetoond dat de F1 leidt tot meer stikstof in het natuurgebied. Die conclusie is bevestigd door een derde deskundige, de STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak), die door de rechtbank zelf werd ingehuurd. Maar dat doet er volgens de rechter niet toe, want er was nooit een bovengrens.

Wij vragen ons af waarom de rechtbank de STAB dan heeft ingehuurd. Het rapport wordt nu immers bij het vuil gezet. Was het in de hoop dat de STAB iets anders zou concluderen?

En waarom heeft de rechtbank zo lang nodig gehad voor deze ontstellend simpele uitspraak? De zitting was op 1 juli 2021, deze uitspraak komt 10 maanden later.

Helemaal absurd is de situatie dat slager nu eigen vlees mag gaan keuren. Want wie gaat controleren of het circuit inderdaad beneden de 6134 kg per jaar blijft? Het circuit?

Wij gaan als Stichting Rust bij de Kust samen met MOB in hoger beroep bij de Raad van State en dienen ook een handhavingsverzoek in om de F1 in september, hangende het hoger beroep, niet door te laten gaan. De F1 is namelijk de grootste bron van stikstofoxiden

Om het racegeweld tegen natuur en onze oren te bestrijden, voeren we met regelmaat juridische procedures. Helaas is dat best een dure aangelegenheid. U zou ons enorm helpen met een donatie, door ons te helpen deze kosten te kunnen dragen.

Omdat de Stichting Rust bij de Kust een ANBI-status heeft, zijn er fiscale voordelen mogelijk. U kunt een donatie kwijt op rekening NL92 TRIO 0379 6913 02 t.n.v. Stichting Rust bij de Kust. Wij bedanken u op voorhand hartelijk hiervoor.