Cookies

Rust bij de Kust plaatst geen cookies.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Rust Bij De Kust verwerkt alleen persoonsgegevens (e-mailadres en eventueel je naam) die je zelf middels een formulier ingediend hebt. Deze gegevens gebruikt Rust bij de Kust alleen voor het doel waarvoor je het formulier hebt ingevuld. Dit kunnen zijn: contact, opgeven als vrijwilliger of opgeven voor de nieuwsbrief.

Met wie we jouw data delen

Rust Bij De Kust verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij hiertoe worden gedwongen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we jouw data bewaren

Rust Bij De Kust bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden vernietigd zodra je je uitschrijft voor de nieuwsbrief of expliciet aangeeft dat wij tot vernietiging van je gegevens moeten overgaan.

Waar we jouw data naartoe sturen

Ingevulde contactformulieren kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Ingevulde contactformulieren worden verwerkt door de beheerder van het e-mailadres info@rustbijdekust.nl.

Hoe we jouw data beveiligen

Rust Bij De Kust neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rust Bij De Kust maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Rust Bij De Kust verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rust Bij De Kust op via info@rustbijdekust.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Doorgaans hebben wij niet meer gegevens dan je naam en e-mailadres. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rustbijdekust.nl.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.