Meten tonaal geluid leidt tot bedreigingen

De Omgevingsdienst weigert al tien jaar om te controleren op tonaal geluid. Daarom willen dit wij i.s.m. Nederlandse Stichting Geluidshinder dan maar zelf gaan meten. Immers: tonaal geluid is extra hinderlijk door de herkenbare tonen; in de vergunning geldt dit geluid dan ook niet voor niets een grenswaarde die 5 dB lager ligt dan die voor ‘normaal’ geluid. Als de Omgevingsdienst het circuit hieraan zou houden, scheelt dit veel in de beleving van de overlast. Daarom hebben wij geprobeerd meetapparatuur te plaatsen bij enkele bewoners in de omgeving van het circuit. Dit leidde echter tot veel agressie bij een groep Zandvoorters in de vorm van ernstige bedreigingen met een rechts-nationalistische signatuur. Wij hebben hiervan aangifte gedaan. Mensen mogen het niet met ons eens zijn, maar bij vergelijkingen met de NSB trekken wij – uiteraard –  meteen een dikke streep. Wij hebben inmiddels een alternatief bedacht waardoor wij toch tonaliteit kunnen meten. Wij hopen u hier in de volgende nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen. 

Voortgang procedures Raad van State 

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u dat er nog geen uitspraak gedaan is in de twee belangrijke hoger beroepszaken die wij samen met andere natuur- en milieuorganisaties voeren over stikstof en beschermde diersoorten. Als de uitspraak in ons voordeel is, kan deze grote gevolgen hebben voor het circuit en de geluidsoverlast. Helaas is de uitspraak in deze twee zaken opnieuw met zes weken uitgesteld en wordt nu eind juni verwacht. Akelig dicht op de F1, die eind augustus plaatsvindt en waarvoor in juli begonnen wordt met de opbouw van het circus. 

Nieuwe zaak

Opnieuw heeft het circuit in maart zonder vergunning evenementen gehouden, wederom gedoogd door de gemeente Zandvoort. Daarom hebben wij een handhavingsverzoek gedaan dat zoals gebruikelijk is afgewezen. En dus gaan wij nu een bezwaarprocedure starten, naar verwachting zullen wij uiteindelijk weer bij de rechter terechtkomen. 

Blijf geluidsoverlast melden, anders hoort de overheid u niet

Geluidsoverlast komt uiteraard niet alleen vanuit Zandvoort. Recent regende het klachten vanuit de wijde omtrek vanwege het gedreun afkomstig uit Spaarnwoude. De bassen van het techno-event Awakenings drongen tot 15 kilometer verderop de huiskamers binnen. Wie een klacht indiende kreeg een antwoord dat treffende overeenkomsten vertoont met de manier waarop Zandvoort en de Omgevingsdienst met geluidsoverlast omgaan. “Het festival voldoet op het terrein, maar ook in de omgeving, aan de in de vergunning gestelde geluidsnormen, maar daarmee zijn de klachten niet weg. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.” Ergo: u heeft de overlast maar te accepteren. Dat kan beter volgens ons. Niet de norm die de overheid stelt zou leidend moeten zijn bij het verstrekken van de vergunning, maar de (te) ervaren overlast door de omgeving. Dit geldt natuurlijk net zo goed voor Zandvoort. Het wordt hoog tijd dat de overheid meer oog gaat hebben voor de menselijke maat. Het is dan ook heel belangrijk om geluidsoverlast te blijven melden. Want overlast die niet gemeld wordt, bestaat niet, komt dus niet in de statistieken en leidt dus ook niet tot lagere normen. Blijf daarom vooral overlast van het circuit melden.