Nieuwsbrief 23 augustus 2021

Uitspraak over beschermde soorten en onvrede over speciale behandeling Circuit Zandvoort Er is uitspraak over de beschermde diersoorten. Op 1 juli diende de rechtszaak hierover en we hadden al het gevoel dat de rechter zich er een beetje vanaf maakte. We worden opnieuw in het ongelijk gesteld. Hoewel het beschadigen en zeker het vernielen van … lees meer Nieuwsbrief 23 augustus 2021

Nieuwsbrief 5 juli 2021

U heeft al een tijdje niets van ons gehoord. Op 10 april verzonden wij de laatste nieuwsbrief. We zijn druk geweest met de voorbereiding van hieronder beschreven bodemprocedures. Deze rechtszaken zijn gevoerd in goede samenwerking met o.a. St. Duinbehoud, St. Natuurbelang AWD, Mobilisation for the Environment en Bureau Apollon. En mede dankzij uw giften hebben … lees meer Nieuwsbrief 5 juli 2021

Nieuwsbrief 10 april 2021

We hebben een belangrijke stap gezet op weg naar de rechtszaak over de stikstof! Deze week kwam namelijk de contra-expertise gereed die wij hebben laten maken over de stikstofdepositie door het circuit. Het circuit beweert dat door de F1 de stikstofuitstoot afneemt. Dat geloofde de rechter, maar kan natuurlijk niet waar zijn. Daarom heeft St. … lees meer Nieuwsbrief 10 april 2021

Ontheffing wnb soortenbescherming

De wet natuurbescherming (wnb) verbiedt het opzettelijk doden of het aantasten van het leefgebied van beschermde diersoorten. Alleen bij dwingende redenen van groot openbaar belang mag het bevoegd gezag (in het geval van het circuit is dat de provincie Noord-Holland) een ontheffing verlenen van dit verbod. In het gebied van het circuit leven twee beschermde … lees meer Ontheffing wnb soortenbescherming

Handhavingsverzoek tonaal geluid

De vergunning van het circuit geeft allerlei regels over hoeveel dB’s er op welk moment waar mogen worden geproduceerd. Daarom moet het geluid worden gemeten. Dat meten gebeurt met een microfoon op het terrein zelf. In die voorschriften staat ook dat er moet worden vastgesteld of het geluid een tonaal karakter heeft. Dat betekent dat … lees meer Handhavingsverzoek tonaal geluid

Handhavingsverzoek piekgeluiden

Tijdens het juridische gevecht in 2010 en 2011 over de vergunning voor het circuit eisten de bewoners dat er een maximum piekgeluid zou worden opgenomen in de vergunning. Zij wilden daarmee voorkomen dat er korte geluidsuitbarstingen konden zijn van motoren die even op hun staart getrapt worden. Dat werd afgewezen door Raad van State omdat … lees meer Handhavingsverzoek piekgeluiden

Stikstofuitstoot Circuit Park Zandvoort mag doorgaan

De voorzieningenrechter heeft op 1 november 2019 opnieuw een verzoek tot voorlopige voorziening van de Natuur- en Milieuorganisaties afgewezen. Zij eisten schorsing van de vorige week verleende natuurvergunning. Het circuit mag van de rechter uitgaan van een recht op stikstofuitstoot, ondanks dat dit recht nergens in een vergunning genoemd staat en ondanks dat er nooit … lees meer Stikstofuitstoot Circuit Park Zandvoort mag doorgaan

Vergunning wnb gebiedsbescherming

De Wet Natuurbescherming (wnb) verbiedt om zonder vergunning plannen te realiseren die significante effecten hebben op het beschermde Natura-2000 gebied. De grootschalige verbouwingen en de Formule 1 op het circuit hebben zulke effecten, bijvoorbeeld door de stikstofdepositie die het circuit veroorzaakt. Doordat die stikstof neerkomt in het natuurgebied verandert de vegetatie. In de arme zandgrond … lees meer Vergunning wnb gebiedsbescherming