Jaarmarkt Bloemendaal zondag 11 september

Op zondag 11 september zijn wij aanwezig op de drukbezochte jaarmarkt van Bloemendaal.
Draag je onze stichting een warm en kloppend hart toe? Help ons dan om de kraam te bemensen. Dan kunnen we alle geïnteresseerde passanten te woord staan en onze achterban vergroten. Meld je aan via rustbijdekust@gmail.com.

Raad van State wacht op bodemprocedure in stikstofzaak

Stichting Rust bij de Kust heeft de Raad van State gevraagd om een rode streep te zetten door de natuurvergunning voor het Zandvoorts racecircuit. Dit verzoek was gebaseerd op de stelling dat de stikstofrekensom van het racecircuit vol ernstige fouten zit. Er werd een voorlopige voorziening gevraagd om de vergunning direct ongeldig te verklaren in afwachting van een bodemprocedure over deze kwestie. Deze vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023.

Op 2 augustus deed de voorzieningenrechter uitspraak op dit verzoek. Hij vindt de technische kant van de uitstootgegevens te gecompliceerd om daar nu al de vergunning voor stil te leggen. En in belangenafweging stelt hij het commerciële belang boven het natuurbelang.

De voorzieningen rechter nam tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden uitgebreid de tijd om de uitstootgegevens diepgaand te behandelen. Die zitting duurde 4 uur. Maar toch oordeelt hij nu dat deze zaak te ingewikkeld is voor een kort geding en dat hierover alleen in bodemprocedure beslist kan worden. Hij volgt voor nu de simpele redenering dat in de oude vergunning het circuit 365 dagen per jaar races mocht houden en in de nieuwe slechts 337 dagen. Dus zal de stikstofuitstoot wel verminderen, is de snelle conclusie.

Wat betreft het commerciële belang houdt de rechter rekening met de investeringen die al in het circuit zijn gedaan, die niet rendabel zouden zijn als de vergunning werd ingetrokken.
Rust bij de Kust vindt dat een foute gedachtegang. Het circuit wist heel goed dat er nog geen definitieve vergunning was en heeft dus willens en wetens het risico genomen dat deze zou worden ingetrokken. Wie een dakkapel op zijn huis zet voordat hij een definitieve vergunning heeft moet deze gewoon afbreken als bezwaarmakers gelijk krijgen. Hier is met een andere maat gemeten dan bij zo’n dakkapel.

En de beweerde economische aspecten voor de regio zijn zwaar overdreven. Er worden grote inkomsten uit toerisme in de regio geclaimd. Maar in de regio Amsterdam-Haarlem zit niemand te wachten op meer toeristen. Er zijn er al veel te veel. Er is al grote overlast in beide steden door toeristen die in de nacht de bloemetjes buiten zetten. Dat zal door de F1-bezoekers zeker niet minder worden.

Nu de vergunning voorlopig in stand is gebleven tot de bodemprocedure kan het circuit weer onbeperkt stikstof blijven uitstoten. Want weliswaar stelt deze vergunning een bovengrens van 6134 kg NOx per jaar aan het circuit, maar dat valt niet te controleren. Zolang de rechters om de hete brij van de uitstootgegevens heen blijven lopen weet niemand hoeveel de uitstoot werkelijk is en is die bovengrens een wassen neus.

Toch zal Rust bij de Kust hierover handhavingsverzoeken indienen.
Vergelijkt men dit met het beleid t.o.v. de boeren dan is er wel een heel groot verschil in behandeling met het circuit. Het economisch belang van de boeren is evident, en dat van het circuit uit de duim gezogen. Toch wint de natuur het bij de boeren en het economisch belang bij het circuit.

Om het racegeweld tegen natuur en onze oren te bestrijden, voeren we met regelmaat juridische procedures. Helaas is dat best een dure aangelegenheid. U zou ons enorm helpen met een donatie, door ons te helpen deze kosten te kunnen dragen.

Omdat de Stichting Rust bij de Kust een ANBI-status heeft, zijn er fiscale voordelen mogelijk. U kunt een donatie kwijt op rekening NL92 TRIO 0379 6913 02 t.n.v. Stichting Rust bij de Kust. Wij bedanken u op voorhand hartelijk hiervoor.