De wet natuurbescherming (wnb) verbiedt het opzettelijk doden of het aantasten van het leefgebied van beschermde diersoorten. Alleen bij dwingende redenen van groot openbaar belang mag het bevoegd gezag (in het geval van het circuit is dat de provincie Noord-Holland) een ontheffing verlenen van dit verbod.

Omdat bij de verbouwing van het circuit, die nodig was voor de Formule-1, het leefgebied van twee beschermde diersoorten werd aangetast hebben we daar bezwaar tegen gemaakt. Intussen zijn we daarbij 4 rechtszaken verder, waarvan de laatste in hoger beroep bij de Raad van State. De zitting was op 14 februari 2023. Uitspraak wordt verwacht in mei 2023.

Wij bestrijden dat er sprake was van “dwingende redenen van groot openbaar belang”. Daarvan zou sprake kunnen zijn bij zo’n situatie als de dassen onder de spoorwegen, waardoor de hele spoorverbinding tussen den Bosch en Eindhoven stil kwam te liggen. Maar toch niet voor een wedstrijd hardrijden in rare auto’s. Tot heden vonden alle rechters echter dat hiervan wel sprake was.

rugstreeppad (CC-BY-SA-3.0 Wikimedia Commons)

Het ging hierbij om de zandhagedis en de rugstreeppad. Die kwamen voor op de plekken waar nu asfalt ligt of het duinlandschap binnen het circuit overhoop is gehaald. Er is voorafgaand aan de verbouwing geprobeerd die beestjes te vangen en naar een veilige plek te brengen. Wij hebben grote twijfels over hoe goed dat gebeurd is en of die nieuwe plek wel veilig was. Dat bleek achteraf niet zo te zijn en toen zijn ze nog een keer verplaatst naar weer een andere plek.

Hier spreken ecologen elkaar tegen. De door het circuit ingehuurde ecoloog vindt dat er allemaal niets aan de hand is en onze ecoloog (Marc Jansen) denkt daar heel anders over.

De schade aan de diersoorten is natuurlijk allang aangericht en kan niet meer worden hersteld. Toch is dit van belang. Enerzijds om iets te doen tegen het gemak waarmee de natuurbescherming opzij wordt gezet voor een commercieel belang. Immers, het toepassen van de term “dwingende redenen van groot openbaar belang” is hier gewoon misbruik van de wet. En anderzijds om herstel, voor zover mogelijk, te kunnen bedingen.