Op 1 maart 2023 verliep de evenementenvergunning van het circuit. Er had een nieuwe vergunning verstrekt moeten worden om na 1 maart verder te kunnen gaan met evenementen. Dit is echter niet gebeurd. Toch zijn er sinds 1 maart al een aantal evenementen geweest, bijvoorbeeld op 4, 25 en 26 maart, 8, 9 en 10 april.

Het circuit heeft dus zonder vergunning gefunctioneerd. Wij dienden een handhavingsverzoek in bij de gemeente. Hier dient een sanctie op te staan.

In het verleden gebeurde het heel vaak dat er zonder vergunning van alles gebeurde op het circuit. Al onze handhavingsverzoeken werden steeds afgewezen omdat dan snel met terugwerkende kracht een vergunning werd verleend. Ook nu verwachten wij dit gesjoemel van de gemeente wel weer. Het circuit staat boven de wet in Zandvoort.