De vergunning van het circuit geeft allerlei regels over hoeveel dB’s er op welk moment waar mogen worden geproduceerd. Daarom moet het geluid worden gemeten. Dat meten gebeurt met een microfoon op het terrein zelf.

In de vergunningvoorschriften van het circuit staat dat er moet worden vastgesteld of het geluid een tonaal karakter heeft. Dat voorschrift geldt voor alle industriële installaties die geluidoverlast kunnen veroorzaken.

Dat betekent dat je een duidelijke toonhoogte in het geluid kunt herkennen. Zoals een brom of fluitend geluid. In dat geval wordt het geluid als extra hinderlijk beschouwd en moet bij de meting 5 dB worden opgeteld.

En omdat veel van de racewagens op het circuit tonaal geluid produceren is dat voor de omwonenden van belang. Er circuleren allerlei lollige filmpjes op internet waarin met een trompet of trombone het geluid van een raceauto perfect kan worden nagebootst.

Bijvoorbeeld https://www.facebook.com/drivetribe/videos/trombone-biker-poses-as-supercar/546415759071900/ of https://www.youtube.com/watch?v=WaSrvP4qWlw
Dat bewijst duidelijk dat het geluid tonaal is.

Bij goede uitvoering van het tonaal-voorschrift moet de geluidproductie van het circuit met 5 dB worden terug gebracht. Dat maakt de geluidoverlast een stuk minder.

De gemeente moet hierop toezien, maar weigert dat categorisch. Wij zijn al sinds 2020 aan het proberen de gemeente zover te krijgen dat ze hierop behoorlijk gaan handhaven, maar tot heden wordt dat met de gekste smoezen geweigerd.

We hebben dit nu drie keer in gang gezet. De eerste twee keer werden we met bureaucratische argumenten afgescheept. De omgevingsdienst ODIJ speelt hier een kwalijke rol bij. Zij verdraaien zowel de regelgeving als de werkelijkheid van de geluidsoverlast zo dat er niet gehandhaafd hoeft te worden.

Toch hebben we wel enig succes gehad, want een bezwaarcommissie had de gemeente wel gemaand om nou eindelijk eens te gaan handhaven. Daar heeft de gemeente toen op gereageerd met het zogenaamde “toetsingsprotocol”. Dat bleek in de praktijk echter volstrekt onbruikbaar.

Bij de derde poging waren we intussen wijs geworden door deze ontduikings methoden. Het probleem was steeds dat we niet konden bewijzen dat er tonaal geluid was. Bij deze derde poging kon dat wel doordat een extern adviseur per ongeluk had opgeschreven dat hij tonaal geluid hoorde.

Dat leidde tot rechtszaken. De rechtbank Noord-Holland concludeerde in januari 2023 dat de gemeente onze handhavingsverzoeken met de verkeerde argumenten had afgewezen. Dat kon ook haast niet anders, want er stond tenenkrommende onzin in dat afwijzingsbesluit.

Helaas ging de rechtbank niet zover om de gemeente opdracht te geven nu eindelijk eens te beginnen met de handhaving. We zijn dus nog steeds niet waar we zijn moeten.

Ook met deze zaak zijn we dus maar weer naar de Raad van State gegaan om dit alsnog geregeld te krijgen. Het hoger beroep is ingediend. Een zittingdatum is er nog niet. Dat zal wel eind 2023 of ergens in 2024 worden. Al die tijd wordt het tonale voorschrift in de vergunning genegeerd door het bevoegd gezag. Zeg eigenlijk maar: gesaboteerd.