De vergunning van het circuit geeft allerlei regels over hoeveel dB’s er op welk moment waar mogen worden geproduceerd. Daarom moet het geluid worden gemeten. Dat meten gebeurt met een microfoon op het terrein zelf.

In die voorschriften staat ook dat er moet worden vastgesteld of het geluid een tonaal karakter heeft. Dat betekent dat je een duidelijke toonhoogte in het geluid kunt herkennen. Zoals een brom of fluitend geluid. In dat geval wordt het geluid als extra hinderlijk beschouwd en moet bij de meting 5 dB worden opgeteld.

Een raceauto heeft naar ons idee een tonaal karakter. Je hoort een duidelijke toonhoogte die stijgt met de snelheid en verspringt met het schakelen. Er zal dus best vaak sprake zijn van tonaal geluid op het circuit. Maar de omgevingsdienst IJmond (ODIJ) ontkent dat. Hoe dat kan is niet te begrijpen, want ze hebben in 9 jaar alleen op twee dagen in 2017 een (slechte) poging gedaan om het te meten *). Zelfs als deze meting al correct was uitgevoerd kun je natuurlijk niet uit 2 dagen in 9 jaar afleiden dat er nooit tonaliteit is.

Het is belangrijk, omdat 5 dB best veel is. Als ze op het circuit 5 dB minder herrie mogen maken wegens het tonale geluid dan is de lawaaioverlast stukken minder. Daarom hebben we op 6 mei 2019 een handhavingsverzoek ingediend.

Na maanden kwam de afwijzing hierop. Daartegen hebben we bezwaar gemaakt. De bezwaarcommissie heeft zich echter op een formele wijze van de kwestie afgemaakt door te stellen dat we het bezwaar verkeerd geformuleerd hadden. De commissie ging niet in op de kwestie zelf, maar wees slechts op een vermeende vormfout. We hebben overigens met een dwangsom moeten dreigen om eindelijk die uitslag te horen. Die kwam op 22 januari 2020, ruim 9 maanden na indienen van het verzoek!

We laten het daar niet bij zitten en hebben ook deze kwestie op 4 maart bij de rechter neergelegd. Tenslotte is onze belangrijkste doelstelling om de geluidsoverlast in de wijde omgeving van het circuit te verminderen. En als het circuit voortaan de 5 dB tonale toeslag moet toepassen wordt het overal een stuk rustiger.

*) Het is best lastig om tonaliteit te meten. ODIJ kan dat helemaal niet zelf. Volgens de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai”, die hiervoor verplicht moet worden toegepast, moet dat op het gehoor gebeuren. Twee gediplomeerde inspecteurs moeten beide luisteren en tot de conclusie komen dat ze het geluid tonaal vinden. Gezien de neiging van ODIJ om altijd het circuit in bescherming te nemen tegen kritiek van burgers vertrouwen wij zo’n subjectieve methode voor geen cent. Het is ook mogelijk en toegestaan om tonaliteit met speciale apparatuur te meten. Dat moet volgens ons gebeuren.