Factsheet geluid

In de overwegingen bij de vergunning wordt heel duidelijk gemaakt dat de grenswaarden zo zijn gekozen dat het circuit ongestoord zijn gang kan gaan. In de toelichtende tekst staat op allerlei punten dat de grenswaarde niet lager kan worden gekozen omdat anders het circuit gehinderd zou worden in zijn bedrijfsvoering. Daar staan bizarre dingen bij. Bijvoorbeeld dat het op de UBO-dagen voldoende is als mensen in hun woning met alle ramen dicht elkaar op 3 meter afstand kunnen verstaan...