Het wordt weer een lawaaiig weekend

Het wordt komend weekend weer bal op het circuit. Dan vindt de “Historic Grand Prix” plaats, één van de lawaaiigste evenementen van het jaar. Vooral op zaterdag en zondag zal er veel herrie zijn, omdat dan ook westelijke wind wordt voorspeld. Het blijft van belang om lawaaiklachten te melden.

Verwarring over het comité Minder Herrie Circuit?

Er bereiken ons vragen over het comité Minder Herrie Circuit (MHC). Mensen ontvangen daar berichten van. Het blijkt dat er onder meer onduidelijk bestaat of zij aan ons verbonden zijn. Dit comité staat los van Rust bij de Kust en is opgericht door enkele inwoners uit het Ramplaankwartier. Zij hadden oorspronkelijk een petitie gestart tegen de nieuwe vergunning van het circuit. Deze hebben zij eind januari ingeleverd bij wijze van zienswijze. Inmiddels hebben zij besloten hun activiteiten voort te zetten als apart comité en overwegen om te gaan procederen als belanghebbenden.
Om misverstanden te voorkomen onder onze donateurs: wij dragen niet bij aan de financiële ondersteuning van MHC. Omgekeerd geldt hetzelfde. Donaties die aan hen worden geschonken komen dus niet bij ons terecht.

Rust bij de Kust heeft ook een zienswijze ingediend, net als de stichting Duinbehoud, de Vrienden van Middenduin en zelfs de gemeente Bloemendaal. In totaal waren er 7 zienswijzen. Omdat de reactie van de gemeente Zandvoort op de zienswijzen op geen enkele wijze tegemoet komt aan de eis van minder lawaaioverlast gaan wij, evenals enkele andere indieners, naar de rechter om deze reactie aan te vechten en alsnog minder lawaai te eisen. Wij hebben daarvoor een advocaat in de arm genomen, want deze nieuwe vergunning is een eenmalige kans om het circuit aan banden te leggen. Die kans willen we optimaal benutten.

Wij kunnen dat doen door de steun en donaties van onze achterban want zo’n advocaat kost nogal wat. Daarvoor danken we iedereen hartelijk van wie wij giften mochten ontvangen. Een steun in de strijd tegen het lawaai én in onze rug om onverminderd te blijven strijden voor rust bij de kust.

Om het racegeweld tegen natuur en onze oren te bestrijden, voeren we met regelmaat juridische procedures. Helaas is dat best een dure aangelegenheid. U zou ons enorm helpen met een donatie, om deze kosten te kunnen dragen. Omdat de Stichting Rust bij de Kust een ANBI-status heeft, zijn er fiscale voordelen mogelijk. U kunt een donatie kwijt op rekening NL92 TRIO 0379 6913 02 t.n.v. Stichting Rust bij de Kust. Wij bedanken u op voorhand hartelijk hiervoor.