Petitie Bewoners Ramplaankwartier

Ook in het Ramplaankwartier hebben de bewoners het hele jaar door last van de herrie van raceauto’s.
Er is een petitie gestart door een aantal bewoners van het Ramplaankwartier in verband met een verlenging milieuvergunning circuit Zandvoort. Ook zij vragen om maatregelen zodat verstoring van de natuur en de leefomgeving beperkt wordt.

Actualisatie Omgevingsvergunning circuit: meer herrie?

Hoe het nieuwe jaar begonnen is? Druk! Over een paar dagen dienen wij onze zienswijze in op de geactualiseerde Omgevingsvergunning voor het circuit. Helaas lijkt deze vergunning nog meer herrie mogelijk te maken. Reden om een advocaat in te schakelen. Om dit te kunnen blijven bekostigen zijn donaties daarom zeer welkom.* Uiteraard willen wij de mensen die al gedoneerd hebben heel hartelijk bedanken. 

Oude wijn in nieuwe zakken

Wij blijven strijden voor een nieuwe vergunning (met minder herrie) en geen verslechterde, oude vergunning in een nieuw jasje; waar feitelijk sprake van is met de concept-vergunning die nu voorligt. Wij verwachten overigens dat een gang naar de rechter onvermijdelijk is.

Geluidsoverlast circuit niet meer van deze tijd

Waarom de gemeente Zandvoort slechts met een actualisatie (voor onbepaalde tijd) komt? Als wij de inleiding van de nieuwe vergunning mogen geloven is dit “Om te toetsen op het voldoen aan de beste beschikbare technieken.” In elk geval niét om te kijken of de geluidsoverlast van het circuit nog wel acceptabel is anno 2024 (en de nabije toekomst) in het dichtstbevolkte gebied van Europa.

De wereld is flink veranderd sinds de oude vergunning die nog dateert uit 1997. In de afgelopen 26 jaar zijn er in de regio veel meer mensen komen wonen. Gezien de bouwambities komen daar nog veel meer inwoners bij.  

Inmiddels is het voldoende wetenschappelijk bewezen dat geluidsoverlast een negatieve invloed heeft op de gezondheid. (Zie hiervoor bijvoorbeeld het WHO-rapport uit 2018 of het RIVM-rapport uit 2021.) Dat heeft allemaal wél geleid tot geluidschermen rond wegen en spoorwegen, strengere regels voor evenementen en vuurwerkverboden, maar het circuit hoeft opmerkelijk genoeg nog steeds met niets of niemand rekening te houden. En al helemaal niet met haar omgeving.

Circuit geeft geen gehoor aan klachten

Het circuit geeft zichzelf een dikke plus en vindt eigenlijk dat er weinig tot niets veranderd hoeft te worden. Ja, er wordt “een werkende geluidsdemper” voorgeschreven. Wat dat ook betekenen mag, want die zitten er allang op. En aangezien er geen enkele eis wordt gesteld aan die geluidsdemper, anders dan dat ’ie moet werken (sic), blijft het feitelijk business as usual.

Geluidsbeperkingen verdwijnen

De geluidsgrenzen blijven op papier misschien gelijk, maar er worden tegelijkertijd stilletjes wat (geluidsbeperkende) voorschriften uit de oude vergunning afgevoerd. Het tonale geluid, bijvoorbeeld, wordt op basis van een uitermate discutabele redenering helemaal weggelaten. Omdat het niet waargenomen is, zou het er niet zijn. Dat vinden wij er een uit de categorie ‘Lust u nog peultjes’. Bovendien is het geheel in strijd met de wet, want die schrijft 5 dB korting voor op de geluidmaxima bij tonaal geluid. Ook wordt het maximale piekgeluid geschrapt.

Zienswijze als noodzakelijke stap

Bovenstaande en andere punten die wij zullen inbrengen, gaan ongetwijfeld leiden tot een nieuwe rechtszaak. Immers: de zienswijze wordt beoordeeld door de gemeente Zandvoort. Ervaringsdeskundig als wij inmiddels zijn, weten we dat die gemeente alleen oog heeft voor de belangen van het circuit en niet voor die van de omgeving, de inwoners van de buurgemeenten en bezoekers van het Nationaal Park. 

Onze zienswijze lijkt bij voorbaat al een papieren tijger, maar is wél een noodzakelijke stap om ons recht te kunnen halen bij de rechter.
Wie ook een zienswijze wil indienen kan dat doen tot 11 januari.

*Donaties: bankrekening St. Rust bij de Kust: NL92 TRIO 0379 6913 02