Provincie moet nieuw besluit nemen over natuurvergunning Circuit Park Zandvoort oordeelt Raad van State. Race nog niet gelopen.

De uitspraak van de Raad van State over de vergunde uitstoot van het circuit liet lang op zich wachten. Gisteren, 5 juli, was het eindelijk zover.

De uitspraak bleek met punt 10.2 een verrassingselement in zich te dragen. De provincie Noord-Holland moet van de hoogste bestuursrechter opnieuw een besluit nemen, omdat de wet over de vergunde stikstofuitstoot (Wnb) veranderd is tussen het verlenen van de vergunning in 2019 en de beslissingen op de bezwaren in 2020.

Daarom heeft de Raad van State het besluit op bezwaar vernietigd, omdat de Provincie in het proces de (gewijzigde) wetgeving van 2020 heeft toegepast op de verleende vergunning van oktober 2019. En dat is onjuist oordeelt de Raad van State. En dus zegt zij: u moet deze zaak opnieuw beoordelen en nu toetsen aan de wetgeving van 2019 (en dus niet aan die van 2020). Ergo: de provincie heeft zitten slapen, moet weer aan de bak én Rust bij de Kust een paar duizend euro onkosten vergoeden omdat onze zaak ontvankelijk is verklaard.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Kortom: we zitten met deze uitspraak weer op hetzelfde punt als eind 2019 toen het bezwaarschrift was ingediend. Niet helemaal terug naar af; de RvS heeft nu immers uitspraak gedaan, maar de weg ligt weer open.

Laat u zich dus niet misleiden door het gejuich van Circuit Park Zandvoort dat niks ze meer in de weg staat nu de RvS heeft geoordeeld dat de F1 door mag gaan. De race is nog niet gelopen.

Nieuwe procedure herziening vergunning

Wij interpreteren het als een aanmoediging voor de provincie om nog eens serieus na te denken of het circuit op deze plaats wel te handhaven is. Te meer omdat de provincie eerder al heeft aangekondigd te overwegen Circuit Park Zandvoort te verplichten maatregelen te treffen om de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied te waarborgen. Bovendien hebben wij samen met MOB nog een procedure bij de rechtbank Noord-Holland lopen over een herziening van de vergunning.

De RvS verwijst daar ook naar in haar uitspraak. In deze zaak wordt eind dit jaar een zitting bij de rechtbank verwacht.

Teleurstellend

Blijft staan dat het teleurstellend is dat de Raad van State in haar uitspraak alleen het aantal racedagen als criterium aanhoudt en geen waarde hecht aan de onderzoeksrapporten van Apollon en de STAB, die aangeven dat de NOx-emissie wel degelijk toeneemt door de F1. De nogal simpele redenering dat er minder dagen geracet mag worden en daardoor de emissie dus afneemt doet hier geen recht aan.

De volledige uitspraak kunt u hier teruglezen.

Blijf geluidsoverlast melden. Anders hoort de overheid u niet

Geluidsoverlast komt uiteraard niet alleen vanuit Zandvoort. Blijf daarom vooral overlast melden via Omgevingsdienst IJmond.