We hebben een belangrijke stap gezet op weg naar de rechtszaak over de stikstof!

Deze week kwam namelijk de contra-expertise gereed die wij hebben laten maken over de stikstofdepositie door het circuit.

Het circuit beweert dat door de F1 de stikstofuitstoot afneemt. Dat geloofde de rechter, maar kan natuurlijk niet waar zijn. Daarom heeft St. Rust bij de Kust, samen met St. Duinbehoud en Mobilisation for the Environment, het bureau Apollon in de arm genomen voor een contra-expertise. Apollon laat niet veel heel van de bewering van het circuit en laat zien dat er juist veel meer stikstof vrijkomt door de F1.

We hebben het rapport meteen naar de rechtbank gestuurd om te betrekken bij de komende beroepszaak. Hieronder het persbericht dat we daarover verstuurden. De beroepszaak zal waarschijnlijk vóór 1 juli dienen.

Wilt u het rapport ontvangen, stuur dan een mailtje naar info at rustbijdekust.nl

Formule 1 desastreus voor de natuur

Het effect van de Formule 1 race op de natuur in de duinen van Zandvoort is veel groter dan tot voor kort werd aangenomen. Dit blijkt uit de nieuwste berekeningen van de stikstofdepositie van de race activiteiten op het Circuit van Zandvoort op het naastliggende duingebied. Deze berekeningen zijn uitgevoerd door bureau Apollon-milieu in opdracht van Stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust en Mobilisation for the Environment.

In de lopende beroepszaak bij de rechtbank Noord-Holland tegen de natuurvergunning voor de Formule 1 op het Circuit Park Zandvoort hadden de natuurorganisaties al eerder hun bedenkingen geuit bij de berekeningen die door het Circuit Park Zandvoort waren uitgevoerd. Deze berekeningen lieten zien dat met de komst van de Formule 1 er minder stikstof zou neerkomen in het duingebied dan in de oude situatie zonder Formule 1. Voor de provincie Noord-Holland was deze (veronderstelde) afname van de stikstofdepositie op het duingebied reden om een vergunning af te geven aan het Circuit Park Zandvoort. De natuurorganisaties plaatsten grote vraagtekens bij de berekeningen aangezien de formule 1 raceauto’s bekend staan om hun hoge uitstoot van stikstof.

Uit de nieuwe berekeningen die Apollon-milieu heeft uitgevoerd blijkt nu, dat voor de stikstofuitstoot van Formule 1 raceauto’s onjuiste getallen zijn gebruikt. Er is gerekend met de uitstoot van oude Amerikaanse auto’s uit de jaren-50, terwijl de Formule 1 raceauto’s vanwege de hoge rijsnelheid en het grote motorvermogen een veel hogere uitstoot van stikstof hebben. Uit de berekeningen van Apollon-milieu blijkt nu dat de stikstofdepositie op het duingebied niet afneemt, maar kan toenemen met meer dan 20 mol/ha/jaar. Voor het duingebied, dat nu al last heeft van een veel te hoge stikstofdepositie, is dit desastreus. Het gevolg zal zijn, dat de biodiversiteit in het duingebied nog verder achteruitgaat.

De natuurorganisaties hebben het rapport van Apollon-milieu toegevoegd aan het dossier in de lopende beroepszaak bij de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank zal moeten beoordelen welk van de berekeningen het best de realiteit weergeeft.