Waarom melden?

Hoe vervelend ook, als er niemand meldt dat hij/zij hinder heeft van het lawaai van Circuit Zandvoort, dan is de politieke uitleg dat het kennelijk wel meevalt. Men zal dan ook minder snel maatregelen nemen. Maar de jaarlijkse rapportage van de Omgevingsdienst IJmond over geluidsoverlast wordt toch wel gelezen door de politiek. Als de cijfers uit de rapportage een toename van geluidsoverlast signaleen, dan geeft dat de Stichting Rust bij de Kust en andere bewonersorganisaties meer gewicht in het verzet.

Waar kunt u lawaai veroorzaakt door het Circuit Zandvoort melden?

Omgevingsdienst IJmond (Odijmond) is de aangewezen officiële instantie die de klacht in behandeling neemt en verantwoordelijk is voor de handhaving. De rode knop hieronder verwijst u naar de website van ODIJ; u komt direct bij het klachtenformulier.

U kunt ook klikken op de rode MELD LAWAAI knop op de homepagina van deze site.

Het Circuit Zandvoort heeft ook een mogelijkheid om klachten te melden. Echter uw klacht wordt dan niet gerapporteerd aan Odijmond en zal ook niet worden verwerkt in de jaarrapportage. Dat is dus minder zinvol.

Wat gebeurt er met uw melding aan Odijmond

Doorgaans ontvangt uw een standaardmailtje van Odijmond en daarin wordt gemeld dat uw klacht wordt meegenomen in de jaarrapportage. En wanneer er een overtreding is waargenomen dat Odijmond nog contact met u opneemt. Onze ervaring is dat u daar geen hoge verwachtingen van moet hebben. Want daarna wordt het erg stil in het mailverkeer met Odijmond. Het is namelijk zo dat het circuit een vergunning heeft om heel veel lawaai te maken. Daardoor is er bijna nooit sprake van een overtreding, hoe erg het lawaai ook is.

Wie ontvangt de rapporten over deze meldingen?

De gemeente Zandvoort ontvangt de jaarlijkse rapportage van Odijmond en is als zodanig verantwoordelijk voor de handhaving. Echter Provinciale Staten van Noord – Holland en de aangrenzende gemeenten ontvangen ook de cijfers over de klachten.