Na alle trage procedures van de provincie en de gemeente Zandvoort geduldig afgewacht te hebben konden we de afgelopen weken dan toch een aantal zaken bij de rechtbank starten.

Pas als alle bezwaarprocedures bij de vergunningverlenende overheid zijn afgewerkt kun je namelijk in beroep bij de rechter. En die overheid maakte bepaald geen haast met de behandeling van al die bezwaren.

Maar de F1 is afgelast, en we kunnen aannemen dat de rechter wel gesproken zal hebben voordat de eerste F1 in 2021 zijn decibels en kwalijke emissies over ons heen kan storten. Kansen dus om alsnog wat voor elkaar te krijgen om de schade aan natuur, milieu en leefbaarheid te beperken.

We hebben nu 4 beroepen ingediend. Twee hebben met de Formule 1 te maken, twee andere met de dagelijkse geluidsoverlast afkomstig van de kleine raceevenementjes, die 280 dagen per jaar plaats vinden.

Bij de eerste soort gaat het om de ontheffing voor het aantasten van de leefgebieden van de rugstreeppad en de zandhagedis en om de vergunning voor het verbouwen van het circuit tbv de F1.

Tijdens de bezwaarprocedure over de ontheffing was de commissie die ons bezwaar behandelde van mening dat er helemaal geen sprake is van “dwingend maatschappelijk belang”, zoals de provincie had aangevoerd. Ook was men het niet eens met de noodzaak voor tribunes en het platmaken van de duinen op het circuit terrein.

De bezwaarcommissie die ons bezwaar tegen de vergunning om te bouwen behandelde gaf ons op alle punten ongelijk. In deze procedure gaat het ondermeer om de stikstofuitstoot. Het is natuurlijk evident dat de F1 zal leiden tot meer stikstofuitstoot, maar de provincie heeft een heel bijzonder krom verhaal bedacht om dat te ontkennen. We gaan dit hard spelen bij de rechter.

De andere twee beroepen gaan over de manier waarop de omgevingsdienst ODIJ zijn handhavende taak weigert uit te voeren bij de controle op piekgeluiden (het zogenaamde 5-minuten equivalent) en geluid met een tonaal karakter. Als we dit winnen bij de rechter kan het circuit niet meer dagelijks zoveel lawaai maken.

Er komen waarschijnlijk nog wel meer beroepen bij de rechtbank. Zeker één, namelijk over de WABO vergunning en de vrijstelling van een Milieu Effect Rapportage (MER). Het is te gek dat de gemeente Zandvoort ermee zou wegkomen dat geen MER nodig zou zijn voor de grofstoffelijke ingrepen die aan het circuit zijn gedaan. De schade aan milieu en landschap is evident.

De corona-perikelen maken dat het nog weleens lang zou kunnen duren voordat onze zaken in de rechtbank behandeld worden. Maar we verwachten toch dit jaar nog wel de uitspraken.

We houden U op de hoogte.