We hadden natuurlijk liever gehad dat de rechter het F1 evenement had afgeblazen. Dit is immers zo uit de tijd, zo in conflict met alles wat anno 2020 belangrijk is, zoals de problemen rond klimaat, stikstof en leefbaarheid (geluid!) van de Randstad, dat dit commerciële circus nooit de steun van de overheid had mogen krijgen. Dat er een levensgevaarlijke ziekte voor nodig was om het uit te stellen geeft ons geen goed gevoel.

Rust bij de Kust gaat door

Het was bijzonder ergerlijk dat alle bezwaarschriften, handhavingsprocedures, en beroepen bij de rechter over 3 mei heen getild waren. Provincie, gemeente en milieudiensten hebben zo getraineerd met hun besluitvorming op onze bezwaren, dat geen enkel beroep of bodemprocedure nog voor 3 mei, de dag van de F1, kon plaats vinden. We hebben verscheidene malen met dwangsommen moeten dreigen om de boel in beweging te krijgen. Maar door het uitstel van de F1 zijn we toch nog op tijd met onze rechtszaken.

Welke procedures hebben we in voorbereiding?

De belangrijkste twee zijn de ontheffing soortenbescherming en de vergunning gebiedsbescherming. De eerste gaat over het verstoren van beschermde diersoorten en het vernietigen van hun leefgebied. De tweede spitst zich met name toe op de stikstofuitstoot en de geldigheid van de milieuvergunning. Beide hebben we al een keer aan de voorzieningenrechter voorgelegd. Maar die vond het een evenement van “dwingend maatschappelijk belang”, waarvoor wel een paar hectare leefgebied van de beschermde soorten mocht worden opgeofferd. En greep niet in. De beroep- en bezwaarcommissie oordeelde later heel anders: dat dwingende belang was niet aangetoond. En ook de noodzaak voor alle tribunes die op dat voormalig leefgebied worden geplaatst zag de commissie niet. En het is natuurlijk te gek dat de strenge stikstofregels, die de boeren en de bouw in de problemen brengen, niet zouden gelden voor het circuit.

Verder

hebben we nog 6 andere zaken in behandeling. Die gaan over verleende vergunningen voor het verplaatsen van grond, het verbreden van de baan, het platwalsen van het gebied ten zuiden van het circuit, en dergelijke. Bij de meeste deze zaken was het werk al klaar voordat de vergunning verstrekt werd. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle werkzaamheden aan het circuit: de vergunning werd achteraf verstrekt en handhaving vond niet plaats. Twee zaken gaan over de manier waarop de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) overtredingen toelaat van de geldende geluidsregels.

Dit staat allemaal op de rit. Hoewel door het corona-virus ook rechtbanken nu deels stil liggen zal er op al deze zaken wel een uitspraak komen voordat de F1 van 2021 van start gaat. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het circuit daarbij gecorrigeerd zal worden.