Tijdens het juridische gevecht in 2010 en 2011 over de vergunning voor het circuit eisten de bewoners dat er een maximum piekgeluid zou worden opgenomen in de vergunning. Zij wilden daarmee voorkomen dat er korte geluidsuitbarstingen konden zijn van motoren die even op hun staart getrapt worden. Dat werd afgewezen door Raad van State omdat het circuit dan gehinderd zou worden in zijn bedrijfsvoering. Je ziet al direct wat destijds het zwaarste woog: de bewoners of het circuit.

Uiteindelijk kwam er een afgezwakte vorm van deze eis in de vergunning. Er werd gesteld dat het geluidgemiddelde over 5 minuten genomen (in jargon: LAeq, 5 min) niet boven de 85 dB mocht komen. Daarmee was toch een zekere limiet gesteld aan korte geluidpieken, al was het daarmee nog altijd mogelijk om heel kort heel veel herrie te maken.

Het circuit kreeg voor elkaar dat deze regel niet zou gelden op 110 dagen in het jaar. Want anders zouden ze nog steeds teveel gehinderd worden, meenden de circuit-uitbaters. En ze kregen weer hun zin. Op die 110 dagen is er dus geen enkele limiet aan kortdurende herrie.

Wel werd daarbij opgenomen dat de dagen waarop het circuit van die vrijstelling gebruik zou maken tevoren (uiterlijk de vorige dag) op de website zouden worden gepubliceerd.

Wat je nu ziet is dat die laatste regel nooit wordt nageleefd. Het gebeurt vele tientallen malen per jaar dat het LAeq, 5 min wordt overschreden zonder dat dit tevoren was aangekondigd. Wij hebben hierop een handhavingsverzoek ingediend bij de omgevingsdienst ODIJ. Maar die ontkent eenvoudig dat die verplichting in de vergunning staat. Wij vinden dat schandalig. Van de eis om beschermd te zijn tegen piekgeluiden is al heel weinig overgebleven door de truc met de 5 minuten en de 110 dagen per jaar en nu saboteert ODIJ heet laatste stukje bescherming dat de burger nog heeft met een leugen.

Wij komen keer op keer tot de conclusie dat ODIJ meer belang hecht aan het beschermen van de bedrijven tegen klagende burgers dan andersom, hoewel dat laatste wel hun taak en bestaansrecht is en waarvoor zij betaald worden. Wij pikten deze afwijzing van ons handhavingsverzoek niet en dienden een bezwaar in. De bezwaarcommissie die zich over deze kwestie boog gaf ons gelijk. Het circuit moet het overschrijden van het Laeq, 5 min tevoren aankondigen, zoals het ook letterlijk in de vergunning staat. Daarna gebeurde wat we ook steeds weer zien: Het bevoegd gezag (de gemeente Zandvoort) legde het advies van de bezwaarcommissie naast zich neer.

Daarover gaat het beroep dat we in december 2019 bij de rechtbank indienden. ODIJ en de gemeente Zandvoort mogen niet wegkomen met dit burgerbedrog. Het moet wel gek lopen als de rechter ons niet in het gelijk stelt. Het is nog niet bekend wanneer de zaak wordt behandeld.