De voorzieningenrechter heeft op 1 november 2019 opnieuw een verzoek tot voorlopige voorziening van de Natuur- en Milieuorganisaties afgewezen. Zij eisten schorsing van de vorige week verleende natuurvergunning. Het circuit mag van de rechter uitgaan van een recht op stikstofuitstoot, ondanks dat dit recht nergens in een vergunning genoemd staat en ondanks dat er nooit feitelijk zoveel uitstoot is geweest. Een berekening van bureau Peutz die naar het oordeel van de eisers niet deugt, werd geaccepteerd als onderlegger voor dit alles.