De voorzitter van de rechtbank merkte tijdens de zitting van 1 november 2019 op dat de stukken van de provincie incompleet  zijn. Die moeten aangevuld worden voor de ‘bodemprocedure’ die nu gaat lopen. De provincie  kreeg nog een tik op de vingers. De natuurorganisaties hadden geklaagd over het trainerendoor de provincie van de officiële (en langdurende) bezwaarprocedure. “Het zou de provincie  sieren wanneer die procedure net zo voortvarend ter hand wordt genomen als de  vergunningverlening.”