Met de komst van de Formule 1 autoraces naar het Circuit Park Zandvoort is de discussie opgelaaid over de vraag of het wel zo verstandig is om een milieubelastende activiteit als de autoraces op het Circuit Park Zandvoort te situeren midden in een natuurgebied van internationale allure (het Nationaal Park Zuid Kennemerland). 

De beste optie zou wellicht zijn om het gehele Circuit Park Zandvoort te verplaatsen naar een locatie waar minder overlast wordt veroorzaakt. Een andere optie is om de exploitatie van het Circuit Park Zandvoort aan te passen en meer in overeenstemming te brengen met principes voor duurzaam toerisme, de zorg voor de natuur en een gezonde leefomgeving.


De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties hebben een aantal voorstellen toegestuurd aan het Circuit Park Zandvoort om te komen tot een verbetering van de exploitatie van het Circuit Park Zandvoort. Deze voorstellen zijn niet uitputtend, maar de start voor het gesprek met betrokkenen rond het Circuit Park Zandvoort.


Een belangrijk speerpunt voor de natuur- en milieuorganisaties is het terugbrengen van de geluidhinder rond het Circuit Park Zandvoort op dagen met reguliere bedrijfsvoering. Dit kan door een integrale verlaging van de geluidnormen met 5 db(A) en het terugdringen van het aantal dagen waarop de norm (kortdurend) mag worden overschreden. Dit levert op de korte termijn verbetering op van de overlast voor omwonenden en bezoekers van het duingebied.

Voor de langere termijn is een plan van aanpak nodig met als doel om binnen 5 jaar te komen tot een bedrijfsvoering op het Circuit Park Zandvoort met toepassing van de Best Beschikbare Technieken (lees: het over schakelen op elektrische auto´s). Doel hiervan is het verder terugdringen van de geluidoverlast, de CO2 uitstoot en de stikstofbelasting van het duingebied binnen een termijn van 5 jaar.

Spark-Renault SRT_01 E Gen1 unveiled at Frankfurt Motor Show 2013 – used in FIA Formula E from 2014–2018.
Smokeonthewater / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)


Een derde punt betreft het opstellen van een natuurbeheerplan ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden op het Circuit Park Zandvoort in samenwerking met de natuurorganisaties. 


Voor de natuur- en milieuorganisaties is het van groot belang om deze (en andere meer gedetailleerde) maatregelen vast te leggen in een integrale herziening en actualisatie van de natuur- en milieuvergunningen voor het gehele Circuit Park Zandvoort .
De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties hebben de directie van het Circuit Park Zandvoort laten weten het gesprek te willen aangaan om bovenstaande doelen te realiseren.