De Wet Natuurbescherming (wnb) verbiedt om zonder vergunning plannen te realiseren die significante effecten hebben op het beschermde Natura-2000 gebied. De grootschalige verbouwingen en de Formule 1 op het circuit hebben zulke effecten, bijvoorbeeld door de stikstofdepositie die het circuit veroorzaakt.

Doordat die stikstof neerkomt in het natuurgebied verandert de vegetatie. In de arme zandgrond van de duinen groeien bijzondere planten, die verdreven worden door andere soorten (zoals gras) als er teveel stikstof in de grond komt. In de Kennemerduinen komt al veel te veel stikstof neer, daarom is het verboden om activiteiten uit te voeren die tot nog meer depositie leiden.

Naar onze mening is daarom de Formule 1 niet toelaatbaar, want die zorgt voor zo’n extra depositie. Die auto’s hebben geen katalysatoren, waardoor ze heel veel uitstoten. Daarom hebben we in oktober 2019 bezwaar gemaakt tegen de vergunning die het circuit heeft gekregen voor de aanpassingen aan het circuit en het houden van F1-races. Dit bezwaar is afgewezen met als argument dat er geen extra stikstofuitstoot zal zijn.

Tot deze merkwaardige conclusie komt de firma Peutz, die voor Zandvoort al tientallen jaren allerlei milieu- en geluidsrapporten schrijft. Hoe luidt de redenering die tot deze conclusie leidt? Nou, als volgt:

Volgens Peutz is er bij de vergunningverlening in 2011 een uitstoot toegestaan van 10750 kilo per jaar. Na de renovaties en inclusief de F1 zal dat in 2021 volgens hen nog maar 6134 kilo per jaar zijn. Ergo: De stikstof depositie neemt af.

Deze redenering maakt enkele ernstige fouten. Want die 10750 kilo zijn nooit echt door het circuit uitgestoten. Ze komen aan dit getal door al het strandverkeer in 2011 mee te rekenen, dat niets met het circuit te maken heeft. Bovendien rekenen ze met 365 dagen per jaar raceactiviteiten, wat natuurlijk nooit echt is gebeurd. Meer dan 280 zijn het er nooit geweest. Voor 2021 en volgende jaren wordt het strandverkeer ineens niet meer meegerekend.

De berekeningen van Peutz zitten daarbij vol aannamen over aantallen auto’s en uitstoot per auto die totaal oncontroleerbaar zijn.

In werkelijkheid zal de uitstoot in 2021 aanzienlijk hoger zijn dan hij was in 2018 voordat de verbouwing begon. De rekensommetjes van Peutz mogen op de voorzieningenrechter een overtuigende indruk gemaakt hebben, de natuur kijkt niet naar rekensommetjes, maar naar de echte uitstoot. En dat die gaat toenemen zullen we aantonen als we straks in de bodemprocedure zitten.