De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties hebben een eerste succes geboekt in de strijd tegen het Circuit Park Zandvoort.

Photo by Tim van der Wiel on Unsplash

Uit de onlangs ingediende vergunningaanvraag komt naar voeren, dat het Circuit Park Zandvoort afziet van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door het Natura 2000 gebied. De weg wordt naar het zuiden verlegd en moet volledig buiten het natuurgebied blijven. De natuur- en milieuorganisaties hebben wel bij de provincie aangedrongen op herstel van de schade en compensatie van het vernielde stuk duingebied.