Weer een uitslag waar geen misverstand over kan bestaan

rtv noord