De Hoor- en Adviescommissie van de provincie Noord-Holland heeft een kritisch advies uitgebracht over de afgegeven vergunning voor helikoptervluchten vanaf het Circuit van Zandvoort.


De commissie constateert dat de afgegeven vergunning op diverse punten gebreken vertoont. Ook constateert de commissie dat onvoldoende rekening is gehouden met de effecten van helikoptervluchten op de broedende vogels in het naastgelegen natuurgebied De Kennemerduinen. De commissie adviseert om hier nader onderzoek naar te doen. En als dit onderzoek nadelig is voor de broedvogels dan adviseert de commissie om het eerder genomen besluit te herroepen.

Photo by Nicolas COMTE on Unsplash
Photo by Nicolas COMTE on Unsplash


Eerder heeft de Stichting Duinbehoud al aangevoerd dat het slecht gaat met diverse broedvogels in het duingebied en dat verstoring als gevolg van de helikoptervluchten ernstige schade toebrengt aan deze broedvogels. Het gaat hier onder ander over vogelsoorten als de torenvalk, de kievit, de braamsluiper en de graspieper. Eerder onderzoek van Bureau Waardenburg heeft aangetoond, dat helikoptervluchten een grote nadelige invloed hebben op broedvogels en dat deze invloed tot meer dan 2 kilometer ver reikt. Dit betekent dat broedvogels in een grote cirkel rond het Circuit van Zandvoort worden verstoord als gevolg van de helikoptervluchten.

De Stichting Duinbehoud zal op basis van dit advies nadere stappen nemen om te voorkomen dat volgend jaar tijdens de Formule 1 races op het Circuit van Zandvoort gebruik wordt gemaakt van helikoptervluchten.

Biddende torenvalk
Foto’s van Andreas Trepte / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)