Het Circuit van Zandvoort is gestart met ingrijpende werkzaamheden op en rond het circuitterrein, waarvoor naar onze mening vergunningen nodig zijn. Het betreft het graven van greppels door Natura 2000-gebied, het afgraven en egaliseren van duinen, het slopen van een geluidswal, het aanleggen van een nieuwe weg, het asfalteren van nu nog open duinterrein, het graven van tunnels, het vernietigen van planten en bomen, het dempen van poelen en het verbreden van paden. Dit is allemaal niet mogelijk binnen de huidige vergunning. Bij provincie en gemeente zijn bezwaren en handhavingsverzoeken ingediend.