Bijna alle dagen lawaai

 • Overzichten van de geluidsproductie per dag in de jaren 2017 en 2018 zijn te downloaden van https://www.circuitzandvoort.nl/nl/quick-links/geluid
 • In de kolom “meting” staat het geluidniveau dat op die dag “gemeten” is. 55 dB is voor de meeste dagen het maximaal toegestane niveau. Te zien is dat vooral in de zomer bijna alle dagen herrie wordt gemaakt.

Misleidende meting

 • Die 55 dB is het geluidniveau aan de gevels van huizen. Het wordt niet echt gemeten, maar bepaald door 26 dB af te trekken van het geluid dat op het circuit zelf wordt gemeten (het zg meetpunt 1). Bij 55 dB mag op het circuit zelf dus 81 dB worden geproduceerd.
 • Dit meetpunt 1 is het enige punt waar echt gemeten wordt.
 • Het gaat daarbij om daggemiddelden. Er mag dus een deel van de dag veel meer dan 55 dB aan de gevels komen, als het op een ander moment stil is. Een dag loopt daarbij van 7 tot 19 uur, daar zit allicht een aantal uren rust bij, zodat op de andere uren extra geluid is toegestaan.
 • Wel is er een maximaal 5-minuten gemiddelde (het 5 minuten leq) op 255 dagen per jaar. Dit ligt 4 dB hoger dan de daggemiddelden.
 • Op 12 dagen per jaar, de UBO dagen, mag veel meer herrie worden gemaakt.
 • Er zijn speciale regels voor de avond en de nacht.

Racen zonder publiek

 • Het circuit produceerde in 2017 op 240 dagen lawaai. Dat was te horen in een groot gebied in de windrichting, met name Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en de natuurgebieden van Zuid-Kennemerland.
 • Ook in het stiltegebied ten noorden van de Zeeweg is het 2 van de 3 dagen niet stil door het circuit. Speciaal in de zomer.
 • Dat lawaai wordt veroorzaakt door activiteiten van evenementenbureaus die het circuit afhuren. Bijvoorbeeld voor een racecursus, een personeelsuitje of een merkendag. De bureaus die dat organiseren staan genoemd op de in het eerst punt genoemde overzichten. Eén van de actiefste is Bleekemolen. De familie Bleekemolen is miljonair geworden hiermee.
 • Op dat soort dagen is er geen of vrijwel geen publiek. Slechts enkele tientallen mensen hebben dan plezier ten koste van de rust in de wijde omgeving. Voor het circuit zijn deze verhuurdagen belangrijke inkomsten.

Ruimere vergunning en rammelende handhaving

 • Het circuit heeft een vergunning waarmee het 365 dagen per jaar 81 dB geluid mag maken bij meetpunt 1. En op 12 van die dagen dus nog veel meer. Op 3 dagen mag het onbeperkt lawaai maken. Die dagen zijn speciaal opgenomen in de vergunning om 3 dagen Formule 1 mogelijk te maken. Er is dus voor wat betreft geluid geen belemmering voor de F1
 • De vergunning dateert uit 1997, is vele malen herzien, maar nooit vernieuwd. In 2011 is na een lange strijd bij de Raad van State het aantal UBO dagen (dagen met Uitzonderlijke Bedrijfs Omstandigheden) verhoogd van 5 naar 12. Dat gebeurde door ingrijpen van destijds premier Balkenende, die zelf vaak op het circuit te vinden is in een raceauto. Eerder had de Raad van State deze verhoging afgewezen, maar door een wetswijziging kon de zaak worden heropend
 • De vergunningverlener is de gemeente Zandvoort. Daar is het circuit heilig
 • Handhaving van de regels is de taak van Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). Deze meet vrijwel nooit zelf, maar ontvangt af en toe de meetrapporten van het circuit. Het circuit beheert zelf de geluidmeter op meetpunt 1. Deze wordt technisch onderhouden door het adviesbureau Peutz.
 • ODIJ doet niets met deze meetrapporten tenzij er een klacht binnenkomt. Dan wordt gekeken of er op dat moment sprake was van een overschrijding van de regels. Dat is meestal niet zo, door de zeer ruime vergunning. De klager ontvangt dan de mededeling dat er geen sprake was van een overtreding.
 • ODIJ past een afrondingsmethode toe waardoor het geluid aan de gevels is toegestaan tot 56,5 dB. Hoewel de 1,5 db extra die zij op die manier toestaan heel goed hoorbaar is (immers: 3dB is een verdubbeling) beweren zij van niet.
 • ODIJ is zeer moeilijk in beweging te krijgen om zijn handhavingstaak echt uit te voeren. Verzoeken om metingen uit te voeren worden afgewezen met “daar hebben we geen opdracht voor, het moet betaald worden”.
 • We hebben ODIJ weleens betrapt op het foutief voorlichten van een klager; waar wel een overtreding was werd dit ontkend.
 • De gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede laten dit gebeuren ondanks dat ze medeopdrachtgever van ODIJ zijn.
 • In de overwegingen bij de vergunning wordt heel duidelijk gemaakt dat de grenswaarden zo zijn gekozen dat het circuit ongestoord zijn gang kan gaan. In de toelichtende tekst staat op allerlei punten dat de grenswaarde niet lager kan worden gekozen omdat anders het circuit gehinderd zou worden in zijn bedrijfsvoering. Daar staan bizarre dingen bij. Bijvoorbeeld dat het op de UBO-dagen voldoende is als mensen in hun woning met alle ramen dicht elkaar op 3 meter afstand kunnen verstaan.
 • Tonaal geluid wordt niet erkend, de bijbehorende 5 dB opslag op de meting hoeft niet te worden toegepast. Zou dat wel gebeuren, dan was het lawaaiprobleem stukken minder ernstig, want 5 dB is veel. Elke 3 dB is een verdubbeling van het geluid. 5 dB minder betekent dus dat het geluid afneemt tot iets meer dan een kwart van het volume.
 • Het circuit wordt steeds intensiever gebruikt. Met name de nieuwe eigenaren die sinds 2016 aantraden, hebben de activiteiten flink opgevoerd.
 • Er wonen zo’n 200.000 inwoners in de regio en dat aantal zal vooral in Haarlem fors stijgen. Er ligt nog een woningbouwopgave van 6.000 woningen. Het aantal potentieel gehinderden neemt dus flink toe.
 • Sinds 2011 is geluid veel meer erkend als de bron van gezondheidsschade.
 • De natuurgebieden hebben als functie ondermeer om de stadsbewoners een mogelijkheid te geven voor ontstressing en contact met de natuur. Die functie gaat verloren.

Haarlem, januari 2019